Porady

Co to jest klasa szczelności IP?


Klasa szczelności IP (International Protection) jest to stopień ochrony zapewnianej przez
obudowę przed wnikaniem obcych ciał stałych (pierwsza cyfra) oraz przed wnikaniem wody i
szkodliwymi jej skutkami (druga cyfra).

Na produkcie często zobaczymy napis typu IP20. Co on oznacza?

Zgodnie z normą PN-EN 60529:2003

Pierwsza 
cyfra
zabezpieczenie przed
ciałami stałymi 
Druga
cyfra
zabezpieczenie przed wnikaniem wody
0 brak ochrony 0 brak ochrony
1 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią) 1 ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody
2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem) 2 ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy
do 15°
3 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem) 3 ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60°
od pionu z każdej strony
4 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód) 4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5 ochrona przed wnikaniem pyłu
w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia
5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 ochrona pyłoszczelna 6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
7 ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia
w wodzie
8 ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia
w wodzie
9 ochrona przed laniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050